Morten Constantin Lervig

P.T. Persona. 

2 stk. custom 6-strengede basser.

Den ene halvakustisk. Begge aktivt system. Mine 2 Mørch basser har den dejlige egenskab, at de bliver ved med at vokse og udvikle sig, jo mere jeg spiller på dem. Således er et livslangt forhold indledt til min store fornøjelse.